หน้า 1 จากทั้งหมด 1

6-12สิงหาคม58 สนับสนุนวิทยากรให้เทศบาลต.เนินสันติ อ.ท่าแซะโครงการป้องกันต่อต้านยาเสพติด

โพสต์แล้ว: อังคาร 11 ส.ค. 2015 1:05 pm
โดย หลังสวน
6-8 สิงหาคม พ.ต.อ.ธงชัย นุ้ยเจริญ ได้ส่งตัววิทยากรชุดมวลชนสัมพันธ์ของสภ.หลังสวน
สนับสนุนเทศบาล ต.เนินสันติ อ.ท่าแซะ เพื่อดำเนินการจัดค่ายฝึกอบรมโครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
ประจำปี 2558 เนื้อหาการฝึกอบรมจะเป็นการฝึกให้เยาวชนรู้จัก รักตัวเอง-รักชุมชน-รักโลก
และฝึกให้มีระเบียบวินัย รู้จักการอดทน เสียสละ มีการสอดแทรกธรรมะลงไปเพื่อขัดเกลาจิตใจด้วย
582037.jpg
582037.jpg (91.23 KiB) เปิดดู 216 ครั้ง
S__6135855.jpg
S__6135855.jpg (245.86 KiB) เปิดดู 216 ครั้ง
S__6135853.jpg
S__6135853.jpg (372.64 KiB) เปิดดู 216 ครั้ง
S__6053944.jpg
S__6053944.jpg (254.9 KiB) เปิดดู 216 ครั้ง
S__6053943.jpg
S__6053943.jpg (417.01 KiB) เปิดดู 216 ครั้ง
S__6053942.jpg
S__6053942.jpg (239.48 KiB) เปิดดู 216 ครั้ง
S__6053940.jpg
S__6053940.jpg (139.03 KiB) เปิดดู 216 ครั้ง
584471.jpg
584471.jpg (99.39 KiB) เปิดดู 216 ครั้ง
584465.jpg
584465.jpg (125.37 KiB) เปิดดู 216 ครั้ง
582039.jpg
582039.jpg (175.61 KiB) เปิดดู 216 ครั้ง
582036.jpg
582036.jpg (129.16 KiB) เปิดดู 216 ครั้ง