หน้า 1 จากทั้งหมด 1

15-16 สิงหาคม2559 โครงการแดร์ที่รร.ชุมชนวัดขันเงิน

โพสต์แล้ว: อังคาร 16 ส.ค. 2016 5:35 pm
โดย หลังสวน
โครงการD.A.R.E. ในช่วงปลายๆของโครงการ ที่โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
"ทำด้วยศรัทธา อาสาด้วยใจ"